Információk

Gyakori kérdések termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban (GY.I.K.)

2010.05.30
2023.02.10

Információs terminálon hogyan, milyen tartalmat tudok megjeleníteni?

Weboldal megjelenítése a legegyszerűbb megoldás, de van olyan interaktív multimédia szerkesztő szoftver is melynek segítségével programozói és webfejlesztői tudás nélkül lehet interaktív tartalmakat készíteni információs terminálokra. Erről a termékről bővebb ismertetőt ide kattintva talál.

A szerkesztő szoftvert is megvásárolhatja cégünktől a kiválasztott információs terminállal együtt.


2019.június 30-ig minden kezelő személyzet nélküli fizető automatát regisztrálni kell a NAV-nál, majd - előre láthatólag - 2019 év végétől kezdődően megjelennek a további szabályozások ezen automaták fiskalizációjával(*) vagy átalányadó(?) kivetésével kapcsolatosan.

Frissítés: 2019.augusztus 1-ig türelmi időszak (Portfolio cikk itt)

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása:

(Megjelent: MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. április 10., szerda)

Rövid idézet a közlönyből:

4. § Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki: (E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról és az adóigazgatási eljárásról szóló jogszabályok alkalmazásában) „7a. automataberendezés: olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál,”

5. § Az Art. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az automataberendezést üzemeltető adózó köteles a jogszabályban meghatározott adattartalommal – automataberendezésenként – az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni: a) az üzemeltetés megkezdését, legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon, b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének, illetve befejezésének napján, c) az üzemeltetés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon, d) az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az üzemeltetés megszűnésének napján, e) haladéktalanul, a jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.”

.....IDÉZET VÉGE (a teljes anyagot letöltheti innen)

További részletek, a hatályos, friss jogszabály itt elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700150.TV

A bejelentési kötelezettséghez szükséges on-line nyomtatványkitöltő szoftver mostantól elérhető: IDE KATTINTVA

Cégünk (szerződéses megbízás alapján) vállalja az automaták új jogszabályi kötelezettségeivel kapcsolatos műszaki átalakítási teendők teljes vagy igény szerinti részleges menedzselését (költségfelmérés, megvalósíthatóság elemzés, akcióterv, tanácsadás, átalakítás, adminisztráció) a bejelentési kötelezettségeinek elvégzéséhez szükséges szakmai segítséget, nemcsak meglévő partnereink számára is.

Ezzel kapcsolatban a e-mailben várjuk a megkereséseket. Kérjük írja meg a megbízó cég nevét, kapcsolattartójának adatait, az érintett automaták fajtáját és darabszámát, és mi hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.

További részletekről telefonos tájékoztatást CSAK MÁR-SZERZŐDÖTT PARTNEREK RÉSZÉRE biztosítunk!

(*) Fiskalizáció: Jelen esetben az automaták alkalmassá tétele a NAV központi adatgyűjtő rendszeréhez történő, valós idejű adatszolgáltatásra. Ez egyfajta fekete doboz beépítésével valósulhat meg, amely mobilkapcsolaton keresztül végzi az adatközlést a NAV-felé minden pénzösszegről ami az adott automatán keresztül fizetésre kerül. Ez készpénz esetén akár címletenkénti adattovábbítást is jelenthet.

Bejegyzés közzé téve: 2019.06.09

Bejegyzés frissítve: 2019.06.28


Bérbeadással, üzemeltetéssel kapcsolatos nyilatkozat:

Cégünk semmilyen konstrukcióban nem ad bérbe internet és információs terminálokat, zenegépeket, valamint nem üzemelteti vendéglátóhelyeken a felsorolt készülékeket, és semmi más szórakoztató berendezést sem.


A cégüknél megvásárolható terminálok milyen módon kapcsolhatók az internethez, számítógéphálózathoz?

Gyakorlatilag a ma ismert bármely kapcsolódási lehetőség alkalmazható.

Wi-Fi LAN kártya/USB Wi-FI stick, hagyományos hálózati kártya, 4G/LTE mobil router, routeren keresztül, stb.