Információk

Gyakori kérdések termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban (GY.I.K.)

2010.05.30
2022.03.09

2019.június 30-ig minden kezelő személyzet nélküli fizető automatát regisztrálni kell a NAV-nál, majd - előre láthatólag - 2019 év végétől kezdődően megjelennek a további szabályozások ezen automaták fiskalizációjával(*) vagy átalányadó(?) kivetésével kapcsolatosan.

Frissítés: 2019.augusztus 1-ig türelmi időszak (Portfolio cikk itt)

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása:

(Megjelent: MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. április 10., szerda)

Rövid idézet a közlönyből:

4. § Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki: (E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról és az adóigazgatási eljárásról szóló jogszabályok alkalmazásában) „7a. automataberendezés: olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál,”

5. § Az Art. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az automataberendezést üzemeltető adózó köteles a jogszabályban meghatározott adattartalommal – automataberendezésenként – az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni: a) az üzemeltetés megkezdését, legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon, b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének, illetve befejezésének napján, c) az üzemeltetés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon, d) az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az üzemeltetés megszűnésének napján, e) haladéktalanul, a jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.”

.....IDÉZET VÉGE (a teljes anyagot letöltheti innen)

További részletek, a hatályos, friss jogszabály itt elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700150.TV

A bejelentési kötelezettséghez szükséges on-line nyomtatványkitöltő szoftver mostantól elérhető: IDE KATTINTVA

Cégünk (szerződéses megbízás alapján) vállalja az automaták új jogszabályi kötelezettségeivel kapcsolatos műszaki átalakítási teendők teljes vagy igény szerinti részleges menedzselését (költségfelmérés, megvalósíthatóság elemzés, akcióterv, tanácsadás, átalakítás, adminisztráció) a bejelentési kötelezettségeinek elvégzéséhez szükséges szakmai segítséget, nemcsak meglévő partnereink számára is.

Ezzel kapcsolatban a e-mailben várjuk a megkereséseket. Kérjük írja meg a megbízó cég nevét, kapcsolattartójának adatait, az érintett automaták fajtáját és darabszámát, és mi hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.

További részletekről telefonos tájékoztatást CSAK MÁR-SZERZŐDÖTT PARTNEREK RÉSZÉRE biztosítunk!

(*) Fiskalizáció: Jelen esetben az automaták alkalmassá tétele a NAV központi adatgyűjtő rendszeréhez történő, valós idejű adatszolgáltatásra. Ez egyfajta fekete doboz beépítésével valósulhat meg, amely mobilkapcsolaton keresztül végzi az adatközlést a NAV-felé minden pénzösszegről ami az adott automatán keresztül fizetésre kerül. Ez készpénz esetén akár címletenkénti adattovábbítást is jelenthet.

Bejegyzés közzétéve: 2019.06.09

Bejegyzés frissítve: 2019.06.28


Bérbeadással, üzemeltetéssel kapcsolatos nyilatkozat:

Cégünk semmilyen konstrukcióban nem ad bérbe internet és információs terminálokat, zenegépeket, valamint nem üzemelteti vendéglátóhelyeken a felsorolt készülékeket, és semmi más szórakoztató berendezést sem.

Cégünk nem azonos (és egyben elhatárolódik) az egyes magyarországi vendéglátóhelyeken talált terminálok Kiosksystems Ltd. England (feltehetőleg fiktív) gyártójával/üzemeltetőjével.


A cégüknél megvásárolható terminálok milyen módon kapcsolhatók az internethez, számítógéphálózathoz?

Gyakorlatilag a ma ismert bármely kapcsolódási lehetőség alkalmazható.

Wi-Fi LAN kártya/USB Wi-FI stick, hagyományos hálózati kártya, 3G/4G/HSDPA mobil modem, routeren keresztül, kábeltelevíziós internetkapcsolat

Melyik fajta internetkapcsolat a legoptimálisabb? Milyen sebességű internetet rendeljek hozzá? Mi az ami nem javasolt?

A mostanában elérhető legolcsóbb kábeltelevíziós internet szolgáltatás a legjobb, 3G/4G-nél egy router közbeiktatása javasolt ami a kapcsolatot "életben" tartja. A GPRS adatkapcsolat csak telemetria adatok továbbítására javasolt.


A termékeket megvásárolhatom központosított közbeszerzéssel is?

Igen, cégünk alvállalkozóként kapcsolatban áll több közbeszerzésben részt vevő kereskedővel. Várjuk további partnerek megkeresését is! Bővebb információért kérem hívja a 30/981-0079 telefonszámot.